Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 144  pokazuj  pozycji

DZA.ZOZ.27.12.2018.LK Dostawa i serwis fabrycznie nowych samochodów bezpylnych oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego Postępowanie PZP Zadanie 1 - Dostawa i serwis 10 szt. fabrycznie nowych samochodów bezpylnych o pojemności zabudowy 19-22 m3 oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego 2018-12-24 10:00 --
DZA.ZOZ.27.12.2018.LK Dostawa i serwis fabrycznie nowych samochodów bezpylnych oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego Postępowanie PZP Zadanie 2: Dostawa i serwis 10 szt. fabrycznie nowych samochodów bezpylnych o pojemności zabudowy 19-22 m3 oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego, 2018-12-24 10:00 --
DZA.ZOZ.27.12.2018.LK Dostawa i serwis fabrycznie nowych samochodów bezpylnych oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego Postępowanie PZP Zadanie 3: Dostawa i serwis 8 szt. fabrycznie nowych samochodów bezpylnych o pojemności zabudowy 8-15,5 m3 oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego 2018-12-24 10:00 --
DZA.ZOZ.27.15.2019.KB Dostawa energii cieplnej Postępowanie PZP Dostawa energii cieplnej 2019-09-04 10:00 --
DZA.ZOZ.27.17.2019.JĆ Dostawa talonów na posiłki profilaktyczne dla uprawnionych pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o. o. Postępowanie PZP Zadanie 1: Zakup i dostawa talonów żywieniowych o nominale 9 zł - w ilości 102 849 sztuk; 2019-08-14 10:00 --
DZA.ZOZ.27.17.2019.JĆ Dostawa talonów na posiłki profilaktyczne dla uprawnionych pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o. o. Postępowanie PZP Zadanie 2: Zakup i dostawa talonów żywieniowych o nominale 9 zł – w ilości 102 850 sztuk. 2019-08-14 10:00 --
DZA.ZOZ.27.44.2019.LK Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy Postępowanie PZP Zadanie 1 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 91572,20 Mg 2019-10-30 10:00 --
DZA.ZOZ.27.44.2019.LK Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy Postępowanie PZP Zadanie 10 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 47 235,42 Mg 2019-10-30 10:00 --
DZA.ZOZ.27.44.2019.LK Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy Postępowanie PZP Zadanie 11 -Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 28 054,94 Mg 2019-10-30 10:00 --
DZA.ZOZ.27.44.2019.LK Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy Postępowanie PZP Zadanie 12 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 63 145,58 Mg 2019-10-30 10:00 --
DZA.ZOZ.27.44.2019.LK Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy Postępowanie PZP Zadanie 13 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 51 031,48 Mg 2019-10-30 10:00 --
DZA.ZOZ.27.44.2019.LK Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy Postępowanie PZP Zadanie 14 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 16 731,63 Mg 2019-10-30 10:00 --
DZA.ZOZ.27.44.2019.LK Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy Postępowanie PZP Zadanie 15 -Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 17 810,29 Mg 2019-10-30 10:00 --
DZA.ZOZ.27.44.2019.LK Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy Postępowanie PZP Zadanie 16 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 54 899,20 Mg 2019-10-30 10:00 --
DZA.ZOZ.27.44.2019.LK Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy Postępowanie PZP Zadanie 17 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 19 553,44 Mg 2019-10-30 10:00 --
DZA.ZOZ.27.44.2019.LK Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy Postępowanie PZP Zadanie 18 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 18 315,95 Mg 2019-10-30 10:00 --
DZA.ZOZ.27.44.2019.LK Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy Postępowanie PZP Zadanie 2 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 108 541,02 Mg 2019-10-30 10:00 --
DZA.ZOZ.27.44.2019.LK Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy Postępowanie PZP Zadanie 3 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 48 684,19 Mg 2019-10-30 10:00 --
DZA.ZOZ.27.44.2019.LK Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy Postępowanie PZP Zadanie 4 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 45 383,05 Mg 2019-10-30 10:00 --
DZA.ZOZ.27.44.2019.LK Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy Postępowanie PZP Zadanie 5 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 47 098,16 Mg 2019-10-30 10:00 --
DZA.ZOZ.27.44.2019.LK Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy Postępowanie PZP Zadanie 6 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 37 406,59 Mg 2019-10-30 10:00 --
DZA.ZOZ.27.44.2019.LK Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy Postępowanie PZP Zadanie 7 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 32 174,01 Mg 2019-10-30 10:00 --
DZA.ZOZ.27.44.2019.LK Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy Postępowanie PZP Zadanie 8 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 15 895,05 Mg 2019-10-30 10:00 --
DZA.ZOZ.27.44.2019.LK Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy Postępowanie PZP Zadanie 9 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 42 854,74 Mg 2019-10-30 10:00 --
DZA.ZOZ.27.45.2019.KB Zagospodarowanie odpadów w postaci przeterminowanych leków oraz termometrów rtęciowych pochodzących z aptek i punktów aptecznych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy Postępowanie PZP Zagospodarowanie odpadów w postaci przeterminowanych leków oraz termometrów rtęciowych pochodzących z aptek i punktów aptecznych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy 2019-11-29 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa