Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 107  pokazuj  pozycji

DZA.ZOZ.27.48.2018.LK Zakup i dostawa pojemników dwukołowych i czterokołowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych Postępowanie PZP Zadanie 1 - Zakup i dostawa pojemników dwukołowych i czterokołowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w planowanej ilości 18 250 sztuk 2018-12-20 10:00 2019-02-13 12:28 Opakowania przemysłowe
DZA.ZOZ.27.48.2018.LK Zakup i dostawa pojemników dwukołowych i czterokołowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych Postępowanie PZP Zadanie 2 - Zakup i dostawa pojemników dwukołowych i czterokołowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w planowanej ilości 18 250 sztuk. 2018-12-20 10:00 2019-02-13 12:28 Opakowania przemysłowe
DZA.ZOZ.27.12.2018.LK Dostawa i serwis fabrycznie nowych samochodów bezpylnych oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego Postępowanie PZP Zadanie 2: Dostawa i serwis 10 szt. fabrycznie nowych samochodów bezpylnych o pojemności zabudowy 19-22 m3 oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego, 2018-12-24 10:00 -- Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego
DZA.ZOZ.27.12.2018.LK Dostawa i serwis fabrycznie nowych samochodów bezpylnych oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego Postępowanie PZP Zadanie 3: Dostawa i serwis 8 szt. fabrycznie nowych samochodów bezpylnych o pojemności zabudowy 8-15,5 m3 oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego 2018-12-24 10:00 -- Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego
DZA.ZOZ.27.53.2018.AZ Zakup paliwa metanowego Postępowanie PZP Zadanie 1 – Zakup paliwa metanowego w planowanej ilości około 550 000 mᶟ 2019-01-30 10:00 2019-03-20 10:12 Paliwa gazowe
DZA.ZOZ.27.53.2018.AZ Zakup paliwa metanowego Postępowanie PZP Zadanie 2 – Zakup paliwa metanowego w planowanej ilości około 310 000 mᶟ 2019-01-30 10:00 2019-03-20 10:12 Paliwa gazowe
DZA.ZOZ.27.54.2018.JC Udzielenie leasingu zwrotnego 19 szt. pojazdów używanych Postępowanie PZP Udzielenie leasingu zwrotnego 19 szt. pojazdów używanych 2019-03-12 10:00 2019-03-20 10:19 Usługi leasingowe
DZA.ZOZ.27.12.2018.LK Dostawa i serwis fabrycznie nowych samochodów bezpylnych oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego Postępowanie PZP Zadanie 1 - Dostawa i serwis 10 szt. fabrycznie nowych samochodów bezpylnych o pojemności zabudowy 19-22 m3 oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego 2018-12-24 10:00 -- Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego
DZA.ZOZ.27.2.2019.KB Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. Postępowanie PZP Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. 2019-03-08 10:00 2019-05-10 07:26 Ubezpieczenia
DZA.ZOZ.27.04.2019.LK Dostawa i serwis 6 szt. fabrycznie nowych samochodów bezpylnych o pojemności zabudowy do 8 m3 oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego Postępowanie PZP Dostawa i serwis 6 szt. fabrycznie nowych samochodów bezpylnych o pojemności zabudowy do 8 m3 oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego 2019-03-08 11:00 2019-05-10 07:27 Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego
DZA.ZOZ.27.9.2019.JĆ Transport odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 i 15 01 06 z punktów przeładunkowych Zamawiającego znajdujących się w Warszawie przy ul. Kampinoskiej 1 oraz przy ul. Zabranieckiej 2 Postępowanie PZP Zadanie 1 – Transport odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 i 15 01 06 w planowanej ilości 22.250 Mg 2019-04-09 10:00 2019-07-26 10:19 Wywóz i utylizacja odpadów
DZA.ZOZ.27.9.2019.JĆ Transport odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 i 15 01 06 z punktów przeładunkowych Zamawiającego znajdujących się w Warszawie przy ul. Kampinoskiej 1 oraz przy ul. Zabranieckiej 2 Postępowanie PZP Zadanie 2 – Transport odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 i 15 01 06 w planowanej ilości 22.250 Mg 2019-04-09 10:00 2019-07-26 10:19 Wywóz i utylizacja odpadów
DZA.ZOZ.27.38.2018.KB Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy Postępowanie PZP Zadanie nr 1 – Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 791,05 Mg 2019-02-27 10:00 2019-06-26 08:48 Inne usługi komunalne i środowiskowe
DZA.ZOZ.27.38.2018.KB Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy Postępowanie PZP Zadanie nr 3 – Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 1685,00 Mg 2019-02-27 10:00 2019-06-26 08:48 Inne usługi komunalne i środowiskowe
DZA.ZOZ.27.38.2018.KB Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy Postępowanie PZP Zadanie nr 4 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 91,20 Mg 2019-02-27 10:00 2019-06-26 08:48 Inne usługi komunalne i środowiskowe
DZA.ZOZ.27.10.2019.AZ Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących frakcję nadsitową powstałą w wyniku przesiewania na sicie bębnowym o oczkach 10 mm przetworzonych w procesie kompostowania odpadów o kodzie 20 02 01 Postępowanie PZP Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 w planowanej ilości 900 Mg 2019-05-16 10:00 2019-06-07 14:52 Surowce i półprodukty
DZA.ZOZ.27.10.2019.AZ Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących frakcję nadsitową powstałą w wyniku przesiewania na sicie bębnowym o oczkach 10 mm przetworzonych w procesie kompostowania odpadów o kodzie 20 02 01 Postępowanie PZP Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 w planowanej ilości 900 Mg 2019-05-16 10:00 2019-06-07 14:52 Surowce i półprodukty
DZA.ZOZ.27.10.2019.AZ Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących frakcję nadsitową powstałą w wyniku przesiewania na sicie bębnowym o oczkach 10 mm przetworzonych w procesie kompostowania odpadów o kodzie 20 02 01 Postępowanie PZP Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 w planowanej ilości 900 Mg, 2019-05-16 10:00 2019-06-07 14:52 Surowce i półprodukty
DZA.ZOZ.27.10.2019.AZ Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących frakcję nadsitową powstałą w wyniku przesiewania na sicie bębnowym o oczkach 10 mm przetworzonych w procesie kompostowania odpadów o kodzie 20 02 01 Postępowanie PZP Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 w planowanej ilości 900 Mg. 2019-05-16 10:00 2019-06-07 14:52 Surowce i półprodukty
DZA.ZOZ.27.11.2019.LK dostawa i serwis fabrycznie nowych samochodów specjalistycznych do mycia i dezynfekowania pojemników na odpady wraz ze szkoleniami Postępowanie PZP Zadanie 1 - dostawa i serwis fabrycznie nowych samochodów specjalistycznych do mycia i dezynfekowania pojemników na odpady wraz ze szkoleniami 2019-05-07 10:00 2019-08-08 11:55 Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego
DZA.ZOZ.27.11.2019.LK dostawa i serwis fabrycznie nowych samochodów specjalistycznych do mycia i dezynfekowania pojemników na odpady wraz ze szkoleniami Postępowanie PZP Zadanie 2- dostawa i serwis 2 szt. fabrycznie nowych samochodów specjalistycznych do mycia i dezynfekowania pojemników na odpady wraz ze szkoleniami 2019-05-07 10:00 2019-08-08 11:55 Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego
DZA.ZOZ.27.11.2019.LK dostawa i serwis fabrycznie nowych samochodów specjalistycznych do mycia i dezynfekowania pojemników na odpady wraz ze szkoleniami Postępowanie PZP Zadanie 3 - dostawa i serwis 2 szt. fabrycznie nowych samochodów specjalistycznych do mycia i dezynfekowania pojemników na odpady wraz ze szkoleniami 2019-05-07 10:00 2019-08-08 11:55 Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego
DZA.ZOZ.27.11.2019.LK dostawa i serwis fabrycznie nowych samochodów specjalistycznych do mycia i dezynfekowania pojemników na odpady wraz ze szkoleniami Postępowanie PZP Zadanie 4 - dostawa i serwis 2 szt. fabrycznie nowych samochodów specjalistycznych do mycia i dezynfekowania pojemników na odpady wraz ze szkoleniami 2019-05-07 10:00 2019-08-08 11:55 Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego
DZA.ZOZ.27.38.2018.KB Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy Postępowanie PZP Zadanie nr 2 – Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 447,15 Mg 2019-02-27 10:00 2019-06-26 08:48 Inne usługi komunalne i środowiskowe
DZA.ZOZ.27.17.2019.JĆ Dostawa talonów na posiłki profilaktyczne dla uprawnionych pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o. o. Postępowanie PZP Zadanie 1: Zakup i dostawa talonów żywieniowych o nominale 9 zł - w ilości 102 849 sztuk; 2019-08-14 10:00 -- Bony podarunkowe

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa