Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 44  pokazuj  pozycji

DZA.ZOZ.27.63.2020.MS Usługa legalizacji ponownej systemów wagowych zamontowanych na pojazdach do zbiórki odpadów na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-30 2021-01-18 11:00 2021-02-22
DZA.ZOZ.27.49.2020.LK Sukcesywny zakup fabrycznie nowych części zamiennych do nadwozi pojazdów bezpylnych. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-18 2020-12-07 11:00 --
DZA.ZOZ.27.27.2020.ŁM Zakup i dostawa środków myjących do pojazdów myjących pojemniki na odpady komunalne. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-17 2020-11-25 11:00 2021-04-06
DZA.ZOZ.27.50.2020.ŁM Przyjęcie i zagospodarowanie odcieków z zamkniętego składowiska odpadów komunalnych Łubna. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-04 2020-11-13 12:00 2021-04-06
DZA.ZOZ.27.48.2020.MS Naprawa układów zasilania sprężonym gazem ziemnym CNG w 10 pojazdach bezpylnych marki Scania wyposażonych w zabudowę Ekocel przystosowanych do zbiórki odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-29 2020-11-13 11:00 2021-02-22
DZA.ZOZ.27.45.2020.MSO Zakup i dostawa 660 Mg wapna hydratyzowanego luzem Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-21 2020-11-05 11:00 2021-02-22
DZA.ZOZ.27.44.2020.ŁM Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących frakcję nadsitową powstałą w wyniku przesiewania przetworzonych w procesie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-19 2020-11-19 11:00 2021-04-06
DZA.ZOZ.27.43.2020.ŁM Zagospodarowanie odpadów wytworzonych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów „Kampinoska” powstałych w wyniku przetwarzania odpadów wielkogabarytowych. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-19 2020-10-30 11:00 2021-04-06
DZA.ZOZ.27.41.2020.MS Dostosowanie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, w budynku obróbki cieplnej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-09-23 2020-10-19 11:00 2021-02-22
DZA.ZOZ.27.40.2020.LK Zakup fabrycznie nowych części zamiennych do nadwozi pojazdów bezpylnych. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-09 2020-09-24 11:00 2021-04-06
DZA.ZOZ.27.39.2020.LK Sprzątanie budynków zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-03 2020-09-15 11:00 2021-04-06
DZA.ZOZ.27.32.2020.ŁM Zakup, dostawa wraz z montażem, przygotowaniem do odbioru przez TDT oraz serwis fabrycznie nowej kompleksowej linii diagnostycznej wraz z urządzeniami do obsługi pojazdów o dmc do i powyżej 3,5 t oraz przeprowadzenie odpowiednich szkoleń dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-12 2020-09-21 10:00 2021-04-06
DZA.ZOZ.27.30.2020.MS Usługa remontu generalnego obmurza ogniotrwałego pieca Krüger’a na podstawie własnego projektu obmurza wraz z dostawą materiałów Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-16 2020-07-29 11:00 2021-02-22
DZA.ZOZ.27.28.2020.LK Zakup fabrycznie nowych części zamiennych do nadwozi pojazdów bezpylnych Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-09 2020-08-05 11:00 2020-08-28
DZA.ZOZ.27.35.2020.MS Dostawa materiałów instalacyjnych do wykonania sieci wodociągowej. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-08 2020-07-16 11:00 2020-08-24
DZA.ZOZ.27.18.2020.MS Dostawa i serwis przesiewacza/sita gwiaździstego do kompostu Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-15 2020-07-16 10:00 2021-02-22
DZA.ZOZ.27.25.2020.MS Dostawa materiałów instalacyjnych do wykonania sieci wodociągowej. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-12 2020-06-24 10:00 2020-07-27
DZA.ZOZ.27.20.2020.MS Zakup i dostawa 50 Mg koksu aktywnego formowanego Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-29 2020-06-08 10:00 2021-02-22
DZA.ZOZ.27.6.2020.ŁM Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku przetwarzania odpadów wielkogabarytowych Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-05-13 2020-06-17 11:00 2020-09-29
DZA.ZOZ.27.2.2020.ŁM Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących frakcję nadsitową powstałą w wyniku przesiewania przetworzonych w procesie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-13 2020-06-17 10:00 2020-09-29
DZA.ZOZ.27.23.2020.LK Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 55 690 Mg Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-05-12 2020-06-22 10:00 2021-01-13
DZA.ZOZ.27.16.2020.KB Naprawa przekładni planetarnej rozdrabniarki Doppstadt DW3060 numer fabryczny 5/220 z roku 2011 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-05-07 2020-05-15 10:00 2020-06-23
DZA.ZOZ.27.12.2020.MS Dostawa i serwis sześciu fabrycznie nowych ładowarek kołowych oraz jednej fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-28 2020-06-04 10:00 2021-02-22
DZA.ZOZ.27.10.2020.MS Usługa remontu generalnego obmurza ogniotrwałego pieca Krüger’a na podstawie własnego projektu obmurza wraz z dostawą materiałów Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-04-27 2020-05-28 10:00 2020-06-03
DZA.ZOZ.27.8.2020.KB Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-02-24 2020-03-26 10:00 2021-01-19

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa