Lista przetargów PZP

Pozycje 1-19 z 19  pokazuj  pozycji

Kategoria
DZA.ZOZ.27.28.2020.LK Zakup fabrycznie nowych części zamiennych do nadwozi pojazdów bezpylnych Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-09 2020-08-05 11:00 --
DZA.ZOZ.27.25.2020.MS Dostawa materiałów instalacyjnych do wykonania sieci wodociągowej. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-12 2020-06-24 10:00 2020-07-27
DZA.ZOZ.27.16.2020.KB Naprawa przekładni planetarnej rozdrabniarki Doppstadt DW3060 numer fabryczny 5/220 z roku 2011 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-07 2020-05-15 10:00 2020-06-23
DZA.ZOZ.27.10.2020.MS Usługa remontu generalnego obmurza ogniotrwałego pieca Krüger’a na podstawie własnego projektu obmurza wraz z dostawą materiałów Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-27 2020-05-28 10:00 2020-06-03
DZA.ZOZ.27.4.2020.LK Ochrona osób i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Usługi społeczne Procedura otwarta Usługi 3102 Ochrona 2020-02-04 2020-03-09 11:00 2020-06-02
DZA. ZOZ.27.51.2019.ŁM Świadczenie usługi ręcznego sortowania odpadów surowcowych Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 0400 BHP i higiena osobista 2019-12-06 2020-01-08 10:00 2020-06-02
DZA.ZOZ.27.24.2019.KB Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego i następstw nieszczęśliwych wypadków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2903 Ubezpieczenia 2019-09-18 2019-11-05 10:00 2020-01-21
DZA.ZOZ.27.27.2019.LK Dostawa i montaż na pojazdach bezpylnych fabrycznie nowych dynamicznych systemów wagowych wraz z serwisem Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1112 Urządzenia elektryczne i elektroniczne 2019-08-14 2019-09-03 10:00 2019-11-12
DZA.ZOZ.27.20.2019.LK Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3005 Wywóz i utylizacja odpadów 2019-06-14 2019-09-20 10:00 2019-10-23
DZA.ZOZ.27.10.2019.AZ Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących frakcję nadsitową powstałą w wyniku przesiewania na sicie bębnowym o oczkach 10 mm przetworzonych w procesie kompostowania odpadów o kodzie 20 02 01 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2400 Surowce i półprodukty 2019-05-02 2019-05-16 10:00 2019-06-07
DZA.ZOZ.27.11.2019.LK dostawa i serwis fabrycznie nowych samochodów specjalistycznych do mycia i dezynfekowania pojemników na odpady wraz ze szkoleniami Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2504 Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego 2019-04-18 2019-05-07 10:00 2019-08-08
DZA.ZOZ.27.9.2019.JĆ Transport odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 i 15 01 06 z punktów przeładunkowych Zamawiającego znajdujących się w Warszawie przy ul. Kampinoskiej 1 oraz przy ul. Zabranieckiej 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3005 Wywóz i utylizacja odpadów 2019-03-25 2019-04-09 10:00 2019-07-26
DZA.ZOZ.27.04.2019.LK Dostawa i serwis 6 szt. fabrycznie nowych samochodów bezpylnych o pojemności zabudowy do 8 m3 oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2504 Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego 2019-02-25 2019-03-08 11:00 2019-05-10
DZA.ZOZ.27.2.2019.KB Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2903 Ubezpieczenia 2019-02-25 2019-03-08 10:00 2019-05-10
DZA.ZOZ.27.38.2018.KB Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3003 Inne usługi komunalne i środowiskowe 2019-01-24 2019-02-27 10:00 2019-06-26
DZA.ZOZ.27.53.2018.AZ Zakup paliwa metanowego Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1901 Paliwa gazowe 2019-01-14 2019-01-30 10:00 2019-03-20
DZA.ZOZ.27.54.2018.JC Udzielenie leasingu zwrotnego 19 szt. pojazdów używanych Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2906 Usługi leasingowe 2019-01-10 2019-03-12 10:00 2019-03-20
DZA.ZOZ.27.48.2018.LK Zakup i dostawa pojemników dwukołowych i czterokołowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1803 Opakowania przemysłowe 2018-12-05 2018-12-20 10:00 2019-02-13
DZA.ZOZ.27.46.2018.AZ Zakup i dostawa wapna hydratyzowanego luzem Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 0501 Chemia przemysłowa 2018-11-21 2018-11-29 10:00 2018-12-07

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa