Lista przetargów PZP

Pozycje 1-9 z 9  pokazuj  pozycji

Kategoria
DZA.ZOZ.27.12.2020.MS Dostawa i serwis sześciu fabrycznie nowych ładowarek kołowych oraz jednej fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-28 2020-06-04 10:00 --
DZA.ZOZ.27.23.2020.LK Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 84 400 Mg Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-12 2020-06-05 10:00 --
DZA.ZOZ.27.17.2020.KB Udzielenie limitu leasingowego w kwocie 7.200.000,00 złotych netto na zakup maszyn i urządzeń Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-12 2020-06-18 10:00 --
DZA.ZOZ.27.2.2020.ŁM Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących frakcję nadsitową powstałą w wyniku przesiewania przetworzonych w procesie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-13 2020-06-17 10:00 --
DZA.ZOZ.27.6.2020.ŁM Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku przetwarzania odpadów wielkogabarytowych Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-13 2020-06-17 11:00 --
DZA.ZOZ.27.22.2020.LK Zakup i dostawa pojemników dwukołowych i czterokołowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-25 2020-06-25 10:00 --
JRP.07.09.2020.KS „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy” Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-29 2020-07-06 12:00 --
DZA.ZOZ.27.20.2020.MS Zakup i dostawa 50 Mg koksu aktywnego formowanego Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-29 2020-06-08 10:00 --
DZA.ZOZ.27.19.2020.KB Dostawa oleju opałowego lekkiego Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-01 2020-06-09 13:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa