Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 32  pokazuj  pozycji

Kategoria
DZA.ZOZ.27.30.2020.MS Usługa remontu generalnego obmurza ogniotrwałego pieca Krüger’a na podstawie własnego projektu obmurza wraz z dostawą materiałów Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-16 2020-07-29 11:00 --
DZA.ZOZ.27.34.2020.KB Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-14 2020-07-22 11:00 --
DZA.ZOZ.27.35.2020.MS Dostawa materiałów instalacyjnych do wykonania sieci wodociągowej. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-08 2020-07-16 11:00 --
DZA.ZOZ.27.18.2020.MS Dostawa i serwis przesiewacza/sita gwiaździstego do kompostu Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-15 2020-07-16 10:00 --
DZA.ZOZ.27.19.2020.KB Dostawa oleju opałowego lekkiego Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-01 2020-06-09 13:00 --
DZA.ZOZ.27.20.2020.MS Zakup i dostawa 50 Mg koksu aktywnego formowanego Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-29 2020-06-08 10:00 --
JRP.07.09.2020.KS „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy” Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-29 2020-07-22 12:00 --
DZA.ZOZ.27.22.2020.LK Zakup i dostawa pojemników dwukołowych i czterokołowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-25 2020-06-25 10:00 --
DZA.ZOZ.27.6.2020.ŁM Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku przetwarzania odpadów wielkogabarytowych Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-13 2020-06-17 11:00 --
DZA.ZOZ.27.2.2020.ŁM Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących frakcję nadsitową powstałą w wyniku przesiewania przetworzonych w procesie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-13 2020-06-17 10:00 --
DZA.ZOZ.27.17.2020.KB Udzielenie limitu leasingowego w kwocie 7.200.000,00 złotych netto na zakup maszyn i urządzeń Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-12 2020-07-03 10:00 --
DZA.ZOZ.27.23.2020.LK Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 55 690 Mg Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-12 2020-06-22 10:00 --
DZA.ZOZ.27.15.2020.ŁM Dzierżawa wraz z kompleksowym serwisem urządzeń do mycia ręcznego i odtłuszczania części oraz urządzenia do mycia pistoletów lakierniczych. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-07 2020-05-18 10:00 --
DZA.ZOZ.27.12.2020.MS Dostawa i serwis sześciu fabrycznie nowych ładowarek kołowych oraz jednej fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-28 2020-06-04 10:00 --
DZA.ZOZ.27.13.2020.KB Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-20 2020-05-05 10:00 --
DZA.ZOZ.27.8.2020.KB Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-02-24 2020-03-26 10:00 --
DZA.ZOZ.27.9.2020.LK Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-02-12 2020-02-28 12:00 --
DZA.ZOZ.27.46.2019.ŁM Dostawa odzieży roboczej zimowej i letniej wraz z serwisowaniem, odzieży ochronnej oraz rękawic roboczych dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1704 Odzież 2019-12-30 2020-02-21 11:00 --
DZA.ZOZ.27.42.2019.LK Remont turbozespołu Fincantieri Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-12-23 2020-03-06 10:00 --
DZA.ZOZ.27.37.2019.KB Zakup paliwa metanowego Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1901 Paliwa gazowe 2019-12-03 2020-01-15 13:00 --
DZA.ZOZ.27.43.2019.KB Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3005 Wywóz i utylizacja odpadów 2019-11-08 2019-11-21 10:00 --
DZA.ZOZ.27.45.2019.KB Zagospodarowanie odpadów w postaci przeterminowanych leków oraz termometrów rtęciowych pochodzących z aptek i punktów aptecznych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3005 Wywóz i utylizacja odpadów 2019-10-29 2019-11-29 10:00 --
DZA.ZOZ.27.44.2019.LK Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3005 Wywóz i utylizacja odpadów 2019-10-18 2019-10-30 10:00 --
DZA.ZOZ.27.34.2019.KB Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1100 Maszyny, urządzenia i części zamienne 2019-09-06 2019-09-18 10:00 --
DZA.ZOZ.27.29.2019.ŁM Odbiór Odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących frakcję nadsitową powstałą w wyniku przesiewania na sicie o oczkach 10 mm, przetworzonych w procesie kompostowania odpadów o kodzie 20 02 01 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3005 Wywóz i utylizacja odpadów 2019-08-22 2019-09-05 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa