Lista postępowań

Pozycje 1-25 z 36  pokazuj  pozycji

Kategoria
DZA.ZOZ.27.15.2020.ŁM Dzierżawa wraz z kompleksowym serwisem urządzeń do mycia ręcznego i odtłuszczania części oraz urządzenia do mycia pistoletów lakierniczych. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-07 2020-05-18 10:00 --
DZA.ZOZ.27.16.2020.KB Naprawa przekładni planetarnej rozdrabniarki Doppstadt DW3060 numer fabryczny 5/220 z roku 2011 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-07 2020-05-15 10:00 --
DZA.ZOZ.27.10.2020.MS Usługa remontu generalnego obmurza ogniotrwałego pieca Krüger’a na podstawie własnego projektu obmurza wraz z dostawą materiałów Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-27 2020-05-28 10:00 --
DZA.ZOZ.27.13.2020.KB Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-20 2020-05-05 10:00 --
DZA.ZOZ.27.8.2020.KB Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-02-24 2020-03-26 10:00 --
DZA.ZOZ.27.9.2020.LK Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-02-12 2020-02-28 12:00 --
DZA.ZOZ.27.4.2020.LK Ochrona osób i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Usługi społeczne Procedura otwarta Usługi 3102 Ochrona 2020-02-04 2020-03-09 11:00 2020-06-02
DZA.ZOZ.27.46.2019.ŁM Dostawa odzieży roboczej zimowej i letniej wraz z serwisowaniem, odzieży ochronnej oraz rękawic roboczych dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1704 Odzież 2019-12-30 2020-02-21 11:00 --
DZA.ZOZ.27.42.2019.LK Remont turbozespołu Fincantieri Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-12-23 2020-03-06 10:00 --
DZA. ZOZ.27.51.2019.ŁM Świadczenie usługi ręcznego sortowania odpadów surowcowych Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 0400 BHP i higiena osobista 2019-12-06 2020-01-08 10:00 2020-06-02
DZA.ZOZ.27.37.2019.KB Zakup paliwa metanowego Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1901 Paliwa gazowe 2019-12-03 2020-01-15 13:00 --
DZA.ZOZ.27.43.2019.KB Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3005 Wywóz i utylizacja odpadów 2019-11-08 2019-11-21 10:00 --
DZA.ZOZ.27.45.2019.KB Zagospodarowanie odpadów w postaci przeterminowanych leków oraz termometrów rtęciowych pochodzących z aptek i punktów aptecznych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3005 Wywóz i utylizacja odpadów 2019-10-29 2019-11-29 10:00 --
DZA.ZOZ.27.44.2019.LK Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3005 Wywóz i utylizacja odpadów 2019-10-18 2019-10-30 10:00 --
DZA.ZOZ.27.24.2019.KB Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego i następstw nieszczęśliwych wypadków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2903 Ubezpieczenia 2019-09-18 2019-11-05 10:00 2020-01-21
DZA.ZOZ.27.34.2019.KB Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1100 Maszyny, urządzenia i części zamienne 2019-09-06 2019-09-18 10:00 --
DZA.ZOZ.27.29.2019.ŁM Odbiór Odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących frakcję nadsitową powstałą w wyniku przesiewania na sicie o oczkach 10 mm, przetworzonych w procesie kompostowania odpadów o kodzie 20 02 01 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3005 Wywóz i utylizacja odpadów 2019-08-22 2019-09-05 10:00 --
JRP.27.5.2019.KS Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2800 Usługi budowlano-remontowe 2019-08-14 2020-02-27 12:00 --
DZA.ZOZ.27.27.2019.LK Dostawa i montaż na pojazdach bezpylnych fabrycznie nowych dynamicznych systemów wagowych wraz z serwisem Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1112 Urządzenia elektryczne i elektroniczne 2019-08-14 2019-09-03 10:00 2019-11-12
DZA.ZOZ.27.17.2019.JĆ Dostawa talonów na posiłki profilaktyczne dla uprawnionych pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o. o. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2601 Bony podarunkowe 2019-07-12 2019-08-14 10:00 --
DZA.ZOZ.27.15.2019.KB Dostawa energii cieplnej Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 3001 Energia elektryczna i cieplna 2019-07-03 2019-09-04 10:00 --
DZA.ZOZ.27.20.2019.LK Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3005 Wywóz i utylizacja odpadów 2019-06-14 2019-09-20 10:00 2019-10-23
DZA.ZOZ.27.10.2019.AZ Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących frakcję nadsitową powstałą w wyniku przesiewania na sicie bębnowym o oczkach 10 mm przetworzonych w procesie kompostowania odpadów o kodzie 20 02 01 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2400 Surowce i półprodukty 2019-05-02 2019-05-16 10:00 2019-06-07
DZA.ZOZ.27.11.2019.LK dostawa i serwis fabrycznie nowych samochodów specjalistycznych do mycia i dezynfekowania pojemników na odpady wraz ze szkoleniami Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2504 Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego 2019-04-18 2019-05-07 10:00 2019-08-08
DZA.ZOZ.27.9.2019.JĆ Transport odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 i 15 01 06 z punktów przeładunkowych Zamawiającego znajdujących się w Warszawie przy ul. Kampinoskiej 1 oraz przy ul. Zabranieckiej 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3005 Wywóz i utylizacja odpadów 2019-03-25 2019-04-09 10:00 2019-07-26

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa