Lista postępowań

Pozycje 1-25 z 77  pokazuj  pozycji

RDI.21.4.2021.ZP ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MODUŁÓW KONTENEROWYCH PEŁNIĄCYCH FUNKCJE SUSZARNI PRACOWNICZEJ DLA 300 PRACOWNIKÓW ORAZ SZATNI DLA 35 PRACOWNIKÓW W BAZIE MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA OCZYSZCZANIA W M. ST. WARSZAWIE PRZY UL. TATARSKIEJ 2-4 W WARSZAWIE Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Konsultacje rynkowe Z ogłoszeniem Roboty budowlane 2021-03-16 2021-03-19 12:00 --
DZA.ZOZ.27.65.2020.LK Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 502 500 Mg. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-31 2021-03-18 12:00 --
DZA.ZOZ.27.53.2020.MSO Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-31 2021-02-15 11:00 --
DZA.ZOZ.27.52.2020.KB Zorganizowanie i prowadzenie serwisu przemysłowego w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów "Gwarków" w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-31 2021-02-23 11:00 --
DZA.ZOZ.27.66.2020.LK Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 86 000 Mg. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-31 2021-03-18 14:00 --
DZA.ZOZ.27.51.2020.KD Długoterminowy wynajem fabrycznie nowych pojazdów osobowych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-30 2021-01-12 12:00 --
DZA.ZOZ.27.63.2020.MS Usługa legalizacji ponownej systemów wagowych zamontowanych na pojazdach do zbiórki odpadów na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-30 2021-01-18 11:00 2021-02-22
DZA.ZOZ.27.64.2020.LK Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 91 000 Mg. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-28 2021-03-18 10:00 --
DZA.ZOZ.27.60.2020.KB Udzielenie limitu leasingowego w kwocie 20.000.000,00 złotych netto na zakup taboru z wyposażeniem dodatkowym. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-28 2021-02-18 11:00 --
DZA.ZOZ.27.33.2020.LK Dostawa i serwis fabrycznie nowych samochodów bezpylnych oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-23 2020-12-28 11:00 --
DZA.ZOZ.27.49.2020.LK Sukcesywny zakup fabrycznie nowych części zamiennych do nadwozi pojazdów bezpylnych. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-18 2020-12-07 11:00 --
DZA.ZOZ.27.27.2020.ŁM Zakup i dostawa środków myjących do pojazdów myjących pojemniki na odpady komunalne. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-17 2020-11-25 11:00 2021-04-06
DZA.ZOZ.27.38.2020.LK Dostawa i serwis fabrycznie nowych samochodów kontenerowych oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-06 2020-12-17 11:00 --
DZA.ZOZ.27.50.2020.ŁM Przyjęcie i zagospodarowanie odcieków z zamkniętego składowiska odpadów komunalnych Łubna. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-04 2020-11-13 12:00 2021-04-06
DZA.ZOZ.27.48.2020.MS Naprawa układów zasilania sprężonym gazem ziemnym CNG w 10 pojazdach bezpylnych marki Scania wyposażonych w zabudowę Ekocel przystosowanych do zbiórki odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-29 2020-11-13 11:00 2021-02-22
DZA.ZOZ.27.47.2020.LK Zagospodarowanie odpadów w postaci przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych pochodzących z aptek i punktów aptecznych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-27 2020-11-09 11:00 --
DZA.ZOZ.27.46.2020.LK Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-27 2020-11-09 12:00 --
DZA.ZOZ.27.45.2020.MSO Zakup i dostawa 660 Mg wapna hydratyzowanego luzem Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-21 2020-11-05 11:00 2021-02-22
DZA.ZOZ.27.44.2020.ŁM Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących frakcję nadsitową powstałą w wyniku przesiewania przetworzonych w procesie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-19 2020-11-19 11:00 2021-04-06
DZA.ZOZ.27.43.2020.ŁM Zagospodarowanie odpadów wytworzonych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów „Kampinoska” powstałych w wyniku przetwarzania odpadów wielkogabarytowych. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-19 2020-10-30 11:00 2021-04-06
DZA.ZOZ.27.41.2020.MS Dostosowanie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, w budynku obróbki cieplnej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-09-23 2020-10-19 11:00 2021-02-22
DZA.ZOZ.27.40.2020.LK Zakup fabrycznie nowych części zamiennych do nadwozi pojazdów bezpylnych. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-09 2020-09-24 11:00 2021-04-06
DZA.ZOZ.27.39.2020.LK Sprzątanie budynków zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-03 2020-09-15 11:00 2021-04-06
DZA.ZOZ.27.32.2020.ŁM Zakup, dostawa wraz z montażem, przygotowaniem do odbioru przez TDT oraz serwis fabrycznie nowej kompleksowej linii diagnostycznej wraz z urządzeniami do obsługi pojazdów o dmc do i powyżej 3,5 t oraz przeprowadzenie odpowiednich szkoleń dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-12 2020-09-21 10:00 2021-04-06
DZA.ZOZ.27.21.2020.KB Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 13* oraz 19 01 12 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-10 2020-09-04 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa