Przedmiotem zamówienia jest dostawa i serwis fabrycznie nowych samochodów kontenerowych oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego.

 • Numer postępowania DZA.ZOZ.27.04.2021.MS
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2021-04-29 11:00 (Pozostało: 11 Dni 1 Godzin 1 Minut)
  Data otwarcia ofert :
  2021-04-29 11:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-03-29
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-03-29 15:33 -
  icon Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane.pdf 2021-03-29 15:33 0.15 MB
  icon dokumenty do edycji.docx 2021-03-29 15:33 0.15 MB
  icon SWZ_Platforma.pdf 2021-03-29 15:33 1.41 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Modyfikacja treści SWZ_2_13.04.2021.pdf 2021-04-13 13:20 0.18 MB
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane.pdf 2021-04-16 09:09 0.09 MB

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa