Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 502 500 Mg.

 • Numer postępowania DZA.ZOZ.27.65.2020.LK
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert:
  2021-03-18 12:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2021-03-18 12:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-12-31
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-12-31 12:42 -
  icon SIWZ_Platforma.pdf 2020-12-31 12:42 1.16 MB
  icon ogłoszenie opublikowane_31.12.2020 r..pdf 2020-12-31 12:42 0.39 MB
  icon załącznik nr 4 do umowy.pdf 2020-12-31 12:42 0.36 MB
  icon załączniki do edycji.docx 2020-12-31 12:42 0.16 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon zmiana terminu składania ofert_2.pdf 2021-01-05 15:57 0.1 MB
  icon zmiana ogłoszenia_wysłane_05.01.2021.pdf 2021-01-05 15:56 0.35 MB
  icon odpowiedzi na pytania_pdf-sig-sig.pdf 2021-01-07 20:02 0.43 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_7.pdf 2021-01-20 11:35 0.06 MB
  icon 2_zmiana ogłoszenia_wysłane_20.01.2021.pdf 2021-01-20 11:35 0.07 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_8.pdf 2021-01-27 13:05 0.11 MB
  icon 3_zmiana ogłoszenia_wysłane_27.01.2021.pdf 2021-01-27 13:05 0.07 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_15.pdf 2021-02-03 13:37 0.1 MB
  icon 4_zmiana ogłoszenia_wysłane_03.02.2021.pdf 2021-02-03 13:37 0.07 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_16.pdf 2021-02-08 12:50 0.1 MB
  icon 5_zmiana ogłoszenia_wysłane_08.02.2021.pdf 2021-02-08 12:50 0.07 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_17.pdf 2021-02-15 12:56 0.1 MB
  icon 6_zmiana ogłoszenia_wysłane_15.02.2021.pdf 2021-02-15 12:56 0.07 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_18.pdf 2021-02-18 16:57 0.1 MB
  icon 7_zmiana ogłoszenia_wysłane_18.02.2021.pdf 2021-02-18 16:57 0.07 MB
  icon Modyfikacja treści SIWZ_18.02.2021_19.pdf 2021-02-18 17:23 0.12 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_20.pdf 2021-02-22 15:28 0.1 MB
  icon 8_zmiana ogłoszenia_wysłane_22.02.2021.pdf 2021-02-22 15:28 0.07 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_21.pdf 2021-03-01 14:46 0.1 MB
  icon 9_zmiana ogłoszenia_wysłane_01.03.2021.pdf 2021-03-01 14:46 0.07 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_22.pdf 2021-03-08 14:47 0.1 MB
  icon 10_zmiana ogłoszenia_wysłane_08.03.2021.pdf 2021-03-08 14:47 0.07 MB
  icon Odpowiedź na pytanie_23.pdf 2021-03-15 13:28 0.12 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_24.pdf 2021-03-15 16:50 0.06 MB
  icon 11_zmiana ogłoszenia_wysłane_15.03.2021.pdf 2021-03-15 16:50 0.07 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Zadanie 1 (1.1) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 30 000 Mg 17 172 000,00 PLN
  Zadanie 2 (1.2) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 30 000 Mg 17 172 000,00 PLN
  Zadanie 3 (1.3) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 26 500 Mg 15 168 600,00 PLN
  Zadanie 4 (3.1) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 37 500 Mg 21 465 000,00 PLN
  Zadanie 5 (3.2) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 37 500 Mg 21 465 000,00 PLN
  Zadanie 6 (3.3) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 39 500 Mg 22 609 800,00 PLN
  Zadanie 7 (5.1) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 52 500 Mg 30 051 000,00 PLN
  Zadanie 8 (5.2) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 52 500 Mg 30 051 000,00 PLN
  Zadanie 9 (5.3) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 56 000 Mg 32 054 400,00 PLN
  Zadanie 10 (6.1) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 45 000 Mg 25 758 000,00 PLN
  Zadanie 11 (6.2) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 45 000 Mg 25 758 000,00 PLN
  Zadanie 12 (6.3) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 50 500 Mg 28 906 200,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-03-18 18:58 -
  icon Odwołanie_Lekaro 2021-01-13 16:25 -
  icon Odwołanie_Remondis sp. z o.o. 2021-01-13 16:25 -
  icon Odwołanie_Byś 2021-01-13 16:25 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa