Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych

 • Numer postępowania DZA.ZOZ.27.53.2020.MSO
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2021-02-15 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2021-02-15 11:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-12-31
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-12-31 11:56 -
  icon SIWZ_Platforma.pdf 2020-12-31 11:56 0.91 MB
  icon Załączniki do edycji.docx 2020-12-31 11:56 0.09 MB
  icon Formularz cenowy Zadanie 1 i Zadanie 2.xlsx 2020-12-31 11:56 0.05 MB
  icon ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_31.12.2020 r..pdf 2020-12-31 11:56 0.17 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane.pdf 2021-01-28 13:40 0.07 MB
  icon Odpowiedzi na pytania i modyfikacje_5.pdf 2021-01-28 13:40 0.48 MB
  icon Formularz cenowy Zadanie 1 i Zadanie 2 Modyfikacja.xlsx 2021-01-28 13:40 0.05 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Zadanie 1: sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do podwozi pojazdów o dmc powyżej 3,5 t oraz przyczep i naczep. 2 316 090,00 PLN
  Zadanie 2: sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów o dmc do 3,5 t. 63 960,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-02-15 15:10 -
  icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2021-04-02 09:53 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2 2021-03-02 13:50

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa