Zorganizowanie i prowadzenie serwisu przemysłowego w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów "Gwarków" w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.

 • Numer postępowania DZA.ZOZ.27.52.2020.KB
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert:
  2021-02-23 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2021-02-23 11:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-12-31
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-12-31 11:24 -
  icon SIWZ_Platforma.pdf 2020-12-31 11:24 1.53 MB
  icon Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane.pdf 2020-12-31 11:24 0.15 MB
  icon załaczniki do edycji.docx 2020-12-31 11:24 0.14 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Odpowiedzi na pytania_12.01.2021_2.pdf 2021-01-12 17:23 0.5 MB
  icon Zmiana treści SIWZ_13.01.2021_3.pdf 2021-01-13 09:47 0.2 MB
  icon Odpowiedzi na pytania wraz ze zmianą treści SIWZ_21.01.2021_4.pdf 2021-01-21 15:14 1.41 MB
  icon 1_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane_21.01.2021.pdf 2021-01-21 15:14 0.07 MB
  icon Odpowiedzi na pytania wraz ze zmianą treści SIWZ_25.01.2021_5.pdf 2021-01-25 15:04 0.72 MB
  icon 2_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane_25.01.2021.pdf 2021-01-25 15:04 0.09 MB
  icon Zmiana treści SIWZ_05.02.2021_6.pdf 2021-02-05 11:59 1.73 MB
  icon 3_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane_05.02.2021.pdf 2021-02-05 11:59 0.07 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Zorganizowanie i prowadzenie serwisu przemysłowego w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów "Gwarków" w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. 9 743 719,29 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-02-23 13:48 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa