Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 86 000 Mg.

 • Numer postępowania DZA.ZOZ.27.66.2020.LK
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert:
  2021-03-18 14:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2021-03-18 14:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-12-31
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-12-31 10:58 -
  icon SIWZ_Platforma.pdf 2020-12-31 10:58 0.77 MB
  icon ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_31.12.2020 r..pdf 2020-12-31 10:58 0.22 MB
  icon Załącznik nr 4 do umowy.pdf 2020-12-31 10:58 0.37 MB
  icon załączniki do edycji.DOCX 2020-12-31 10:58 0.09 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon odpowiedzi na pytania-sig-sig.pdf 2021-01-07 19:42 0.37 MB
  icon 1_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane.pdf 2021-01-07 19:41 0.07 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_6.pdf 2021-01-15 14:05 0.06 MB
  icon 2_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane.pdf 2021-01-15 14:05 0.07 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_7.pdf 2021-01-22 16:32 0.06 MB
  icon 3_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane_22.01.2021.pdf 2021-01-22 16:32 0.07 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_8.pdf 2021-01-27 15:18 0.1 MB
  icon 4_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane_27.01.2021.pdf 2021-01-27 15:18 0.07 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_15.pdf 2021-02-03 13:58 0.11 MB
  icon 5_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane_03.02.2021.pdf 2021-02-03 13:58 0.07 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_16.pdf 2021-02-08 13:57 0.1 MB
  icon 6_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane_08.02.2021.pdf 2021-02-08 13:57 0.07 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_17.pdf 2021-02-15 13:54 0.1 MB
  icon 7_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane_15.02.2021.pdf 2021-02-15 13:54 0.07 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_18.pdf 2021-02-18 17:27 0.1 MB
  icon 8_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane_18.02.2021.pdf 2021-02-18 17:27 0.07 MB
  icon modyfikacja treści SIWZ_18.02.2021_19.pdf 2021-02-18 17:50 0.09 MB
  icon modyfikacja treści SIWZ_23.02.2021_20.pdf 2021-02-23 15:14 0.39 MB
  icon 9_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane_23.02.2021.pdf 2021-02-23 15:14 0.07 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_21.pdf 2021-03-09 15:33 0.1 MB
  icon 10_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane_09.03.2021.pdf 2021-03-09 15:33 0.07 MB
  icon Odpowiedź na pytanie_22.pdf 2021-03-15 13:41 0.12 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_23.pdf 2021-03-15 17:11 0.06 MB
  icon 11_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane_15.03.2021.pdf 2021-03-15 17:11 0.07 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Zadanie 1 (9.1) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 21 500 Mg 12 306 600,00 PLN
  Zadanie 2 (9.2) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 21 500 Mg 12 306 600,00 PLN
  Zadanie 3 (9.3) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 21 500 Mg 12 306 600,00 PLN
  Zadanie 4 (9.4) - Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 21 500 Mg 12 306 600,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-03-18 18:32 -
  icon Odwołanie 2021-01-13 17:20 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa