Usługa legalizacji ponownej systemów wagowych zamontowanych na pojazdach do zbiórki odpadów na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.

 • Numer postępowania DZA.ZOZ.27.63.2020.MS
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert:
  2021-01-18 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2021-01-18 11:30
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-12-30
  Termin zakończenia postępowania:
  2021-02-22

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-12-30 11:15 -
  icon SIWZ Platforma.pdf 2020-12-30 11:15 0.95 MB
  icon Załączniki do edycji.doc 2020-12-30 11:15 0.25 MB
  icon Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane.pdf 2020-12-30 11:15 0.11 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ_12.01.2021_6.pdf 2021-01-12 17:19 0.35 MB
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane.pdf 2021-01-12 17:19 0.02 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach Zadanie 2 2021-02-01 14:12 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-01-18 14:48 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2021-01-18 11:31 -
  icon Informacje o wynikach Zadanie 1 Informacje o wynikach Zadanie 1 2021-02-04 14:23 -
  icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2021-02-22 16:10 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa