Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 91 000 Mg.

 • Numer postępowania DZA.ZOZ.27.64.2020.LK
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert:
  2021-03-18 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2021-03-18 10:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-12-28
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-12-28 12:12 -
  icon SIWZ_Platforma.pdf 2020-12-28 12:12 1.02 MB
  icon ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane.pdf 2020-12-28 12:12 0.33 MB
  icon Załącznik nr 4 do Umowy.pdf 2020-12-28 12:12 0.36 MB
  icon załączniki do edycji.docx 2020-12-28 12:12 0.16 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Odpowiedzi na pytania_2.pdf 2021-01-04 13:13 0.43 MB
  icon 1_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_04.01.2021_wysłane.pdf 2021-01-04 13:13 0.07 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_5.pdf 2021-01-13 18:01 0.06 MB
  icon 2_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_13.01.2021_wysłane.pdf 2021-01-13 18:01 0.07 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_6.pdf 2021-01-20 14:50 0.06 MB
  icon 3_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane_20.01.2021.pdf 2021-01-20 14:50 0.07 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_8.pdf 2021-01-27 14:26 0.1 MB
  icon 4_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane_27.01.2021.pdf 2021-01-27 14:26 0.07 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_10.pdf 2021-02-02 17:04 0.06 MB
  icon 5_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane_02.02.2021.pdf 2021-02-02 17:04 0.07 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_11.pdf 2021-02-08 12:17 0.1 MB
  icon 6_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane_08.02.2021.pdf 2021-02-08 12:17 0.07 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_12.pdf 2021-02-15 12:16 0.1 MB
  icon 7_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane_15.02.2021.pdf 2021-02-15 12:16 0.07 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_13.pdf 2021-02-18 12:36 0.1 MB
  icon 8_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane_18.02.2021.pdf 2021-02-18 12:36 0.07 MB
  icon Modyfikacja treści SIWZ_22.02.2021_14.pdf 2021-02-22 15:37 0.2 MB
  icon 9_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane_22.02.2021.pdf 2021-02-22 15:37 0.07 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_15.pdf 2021-03-01 13:48 0.1 MB
  icon 10_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane_01.03.2021.pdf 2021-03-01 13:48 0.07 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_16.pdf 2021-03-08 14:07 0.1 MB
  icon 11_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane_08.03.2021.pdf 2021-03-08 14:07 0.07 MB
  icon Odpowiedź na pytanie_17.pdf 2021-03-15 13:12 0.12 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_18.pdf 2021-03-15 16:33 0.06 MB
  icon 12_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane_15.03.2021.pdf 2021-03-15 16:33 0.07 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Zadanie 1 (2.1)- Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg 5 724 000,00 PLN
  Zadanie 2 (2.2)- Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg 5 724 000,00 PLN
  Zadanie 3 (2.3)- Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg 5 724 000,00 PLN
  Zadanie 4 (2.4)- Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg 5 724 000,00 PLN
  Zadanie 5 (2.5)- Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg 5 724 000,00 PLN
  Zadanie 6 (2.6)- Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg 5 724 000,00 PLN
  Zadanie 7 (2.7)- Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg 5 724 000,00 PLN
  Zadanie 8 (2.8)- Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg 5 724 000,00 PLN
  Zadanie 9 (2.9)- Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 11 000 Mg 6 296 400,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-03-18 18:49 -
  icon Odwołanie 2021-01-08 17:36 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa