Udzielenie limitu leasingowego w kwocie 20.000.000,00 złotych netto na zakup taboru z wyposażeniem dodatkowym.

 • Numer postępowania DZA.ZOZ.27.60.2020.KB
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert:
  2021-02-18 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2021-02-18 11:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-12-28
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-12-28 11:59 -
  icon SIWZ_Platforma.pdf 2020-12-28 11:59 0.89 MB
  icon Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ Sprawozdanie finansowe MPO 2019_(bilans na 31.12.2019 r i rachunek zysków i strat za rok 2019).pdf 2020-12-28 11:59 2.46 MB
  icon Załącznik nr 4 do SIWZ_Opinia bankowa MPO Warszawa 2020.12.04_scan.pdf 2020-12-28 11:59 0.1 MB
  icon Załącznik nr 5 do SIWZ _cd_ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI na dzień 23.11.2020.pdf 2020-12-28 11:59 0.34 MB
  icon Załącznik nr 5 do SIWZ_ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK na dzień 24.11.2020 - ZUS.pdf 2020-12-28 11:59 0.26 MB
  icon Załącznik nr 6 do SIWZ_KRS_odpis_aktualny_09.12.2020.pdf 2020-12-28 11:59 0.03 MB
  icon Załącznik nr 7 do SIWZ_F01 za III kwartał 2020.pdf 2020-12-28 11:59 0.09 MB
  icon Załączniki do edycji.docx 2020-12-28 11:59 0.08 MB
  icon Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane.pdf 2020-12-28 11:59 0.16 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Odpowiedzi na pytania_1_14.01.2021 _4.pdf 2021-01-14 16:58 0.73 MB
  icon Odpowiedzi na pytania_2_15.01.2021 _5.pdf 2021-01-15 14:47 0.29 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_6.pdf 2021-01-19 12:53 0.1 MB
  icon 1_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane_19.01.2021.pdf 2021-01-19 12:53 0.07 MB
  icon Odpowiedzi na pytania_ 3_ z modyfikacją_02.02.2021.pdf 2021-02-02 17:58 0.46 MB
  icon 2_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane_02.02.2021.pdf 2021-02-02 17:58 0.08 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Udzielenie limitu leasingowego w kwocie 20.000.000,00 złotych netto na zakup taboru z wyposażeniem dodatkowym. 2 447 700,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-02-18 15:25 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2021-04-01 16:00

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa