Dostawa i serwis fabrycznie nowych samochodów bezpylnych oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego

 • Numer postępowania DZA.ZOZ.27.33.2020.LK
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-12-28 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-12-28 11:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-11-23
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-11-23 15:41 -
  icon SIWZ_Platforma.pdf 2020-11-23 15:41 1.7 MB
  icon Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane.pdf 2020-11-23 15:41 0.15 MB
  icon załączniki do edycji.doc 2020-11-23 15:41 0.52 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon odpowiedzi i modyfikacja 30.11.2020_3.pdf 2020-11-30 13:48 0.58 MB
  icon załączniki nr 2_modyfikacja_zadanie 3.doc 2020-11-30 13:48 0.25 MB
  icon odpowiedzi 17.12.2020_4.pdf 2020-12-17 17:00 0.28 MB
  icon odpowiedzi_18.12.2020_5.pdf 2020-12-18 16:03 7.24 MB
  icon odpowiedź_22.12.2020_6.pdf 2020-12-22 12:19 0.8 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Zadanie 1 - dostawa i serwis 7 szt. fabrycznie nowych samochodów bezpylnych o pojemności zabudowy 19-21 m3 z napędem gazowym oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego 7 680 120,00 PLN
  Zadanie 2: dostawa i serwis 4 szt. fabrycznie nowych samochodów bezpylnych o pojemności zabudowy 14-16 m3 oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego 3 546 090,00 PLN
  Zadanie 3: dostawa i serwis 8 szt. fabrycznie nowych samochodów bezpylnych o pojemności zabudowy 8-9 m3 oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego 6 594 030,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-12-28 18:15 -
  icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie zadania 2 i zadania 3 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie zadania 2 i zadania 3. 2021-03-12 11:42 -
  icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie zadania 1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie zadania 1 2021-04-14 10:58 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 3 2021-01-27 13:47
  Informacja o wynikach dotyczy części: 2 2021-02-04 11:41
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2021-03-03 17:02

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa