Dostawa i serwis fabrycznie nowych samochodów kontenerowych oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego

 • Numer postępowania DZA.ZOZ.27.38.2020.LK
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-12-17 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-12-17 11:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-11-06
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-11-06 14:24 -
  icon SIWZ_Platforma.pdf 2020-11-06 14:24 1.63 MB
  icon ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane.pdf 2020-11-06 14:24 0.17 MB
  icon załączniki do edycji.docx 2020-11-06 14:24 0.16 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon odpowiedzi i modyfikacja_01.12.2020_3.pdf 2020-12-01 18:13 6.76 MB
  icon zmodyfikowane załączniki do edycji Formularze A i Oświadczenia _01.12.2020.docx 2020-12-01 18:13 0.16 MB
  icon zmiana ogłoszenia_wysłane.pdf 2020-12-01 18:13 0.08 MB
  icon odpowiedź na pytanie_04.12.2020_4.pdf 2020-12-04 09:33 0.44 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Zadanie 1 - dostawa i serwis 3 szt. fabrycznie nowych samochodów kontenerowych o DMC do 7,5 t z napędem ON oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego 862 230,00 PLN
  Zadanie 2: dostawa i serwis 3 szt. fabrycznie nowych samochodów kontenerowych o DMC do 14 t z napędem gazowym oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego 1 810 560,00 PLN
  Zadanie 3: dostawa i serwis 2 szt. fabrycznie nowych samochodów kontenerowych o DMC do 19 t z napędem gazowym oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego 1 464 930,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-12-17 16:19 -
  icon Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania 1 i 2 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania 1 i 2 2020-12-18 17:19 -
  icon Ogłoszenie o (nie)udzieleniu zamówienia_Zad. 1 i Zad. 2 2021-01-15 11:06 -
  icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zadanie 3 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie zadania 3. 2021-02-22 15:39 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2 2020-12-18 17:14
  Informacja o wynikach dotyczy części: 3 2021-01-11 13:03

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa