Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy

 • Numer postępowania DZA.ZOZ.27.46.2020.LK
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-11-09 12:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-11-09 12:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-10-27
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-10-27 13:08 -
  icon SIWZ_Platforma.pdf 2020-10-27 13:08 1.15 MB
  icon Załącznik nr 5 do Umowy_Wzór sprawozdania kwartalnego.pdf 2020-10-27 13:08 0.1 MB
  icon załączniki do edycji.docx 2020-10-27 13:08 0.17 MB
  icon ogłoszenie o zamówienie_opublikowane.pdf 2020-10-27 13:08 0.32 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Zadanie 1 (1.1): Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z PSZOK w maksymalnej planowanej ilości 1 430,00 Mg 1 326 996,00 PLN
  Zadanie 2 (1.2): Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z PSZOK w maksymalnej planowanej ilości 1 430,00 Mg 1 326 996,00 PLN
  Zadanie 3 (2.1): Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z PSZOK w maksymalnej planowanej ilości 366,00 Mg 1 231 145,60 PLN
  Zadanie 4 (2.2): Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z PSZOK w maksymalnej planowanej ilości 366,00 Mg 1 231 145,60 PLN
  Zadanie 5 (3.1)- Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z PSZOKw maksymalnej planowanej ilości 940,00 Mg 417 583,89 PLN
  Zadanie 6 (3.2)- Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z PSZOK w maksymalnej planowanej ilości 940,00 Mg 417 583,89 PLN
  Zadanie 7 (3.3)- Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z PSZOK w maksymalnej planowanej ilości 940,00 Mg 417 583,89 PLN
  Zadanie 8 (3.4)- Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z PSZOK w maksymalnej planowanej ilości 940,00 Mg 417 583,89 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-11-09 17:48 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 5, 6, 7, 8 2021-03-10 13:22
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2 2021-03-05 14:42
  Informacja o wynikach dotyczy części: 3, 4 2021-04-15 08:59

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa