Usługa remontu generalnego obmurza ogniotrwałego pieca Krüger’a na podstawie własnego projektu obmurza wraz z dostawą materiałów

 • Numer postępowania DZA.ZOZ.27.30.2020.MS
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-07-29 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-07-29 11:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-07-16
  Termin zakończenia postępowania:
  2021-02-22
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-07-16 14:19 -
  icon SIWZ_Platforma.pdf 2020-07-16 14:19 0.92 MB
  icon Załączniki do edycji.docx 2020-07-16 14:19 0.07 MB
  icon Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia_Rysunek 1 - Dolna część komory dopalania wraz z nosem.pdf 2020-07-16 14:19 0.46 MB
  icon Załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia_Rysunek 2 - Komora paleniskowa pieca.pdf 2020-07-16 14:19 0.37 MB
  icon Załącznik nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia_Rysunek 3 - Sklepienie pieca (widok z góry).pdf 2020-07-16 14:19 0.41 MB
  icon Załącznik nr 5 do Opisu Przedmiotu Zamówienia_Rysunek 4 - Górna część komory dopalania wraz z przewałem.pdf 2020-07-16 14:19 0.39 MB
  icon Załącznik nr 6 do Opisu Przedmiotu Zamówienia_Rysunek 5 - Rzut całego pieca (widok z boku).png 2020-07-16 14:19 3.77 MB
  icon załącznik nr 7 do Opisu Przedmiotu Zamówienia_kody.pdf 2020-07-16 14:19 0.31 MB
  icon Ogłoszenie o zamówieniu_opubl..pdf 2020-07-16 14:19 0.15 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Usługa remontu generalnego obmurza ogniotrwałego pieca Krüger’a na podstawie własnego projektu obmurza wraz z dostawą materiałów 4 028 145,45 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-07-29 16:06 -
  icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020-10-27 09:28 -
  icon Ogłoszenie o modyfikacjach 2020-12-28 16:48 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2020-09-09 14:26

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa