Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy

 • Numer postępowania DZA.ZOZ.27.34.2020.KB
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-07-22 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-07-22 11:30
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-07-14
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-07-14 15:20 -
  icon SIWZ _Platforma.pdf 2020-07-14 15:20 1.28 MB
  icon Załącznik nr 5 Części VI SIWZ Istotne Postanowienia Umowy_. Wzór sprawozdania kwartalnego o ilościach i rodzajach odpadów przyjętych.xlsx 2020-07-14 15:20 0.03 MB
  icon załączniki do edycji.docx 2020-07-14 15:20 0.11 MB
  icon Ogłoszenie o zamówieniu_opubl.pdf 2020-07-14 15:20 0.1 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2020-07-14 18:49 0.71 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2020-09-28 11:48 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-07-22 16:10 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2020-07-22 11:31 -
  icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020-10-19 12:14 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa