Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 70 000 Mg

 • Numer postępowania DZA.ZOZ.27.36.2020.LK
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-12-15 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-12-15 11:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-07-14
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-07-14 09:25 -
  icon SIWZ_Platforma.pdf 2020-07-14 09:25 1.41 MB
  icon Załacznik nr 5.pdf 2020-07-14 09:25 0.23 MB
  icon Załacznik nr 5.ost.xlsx 2020-07-14 09:25 0.03 MB
  icon załączniki do edycji.docx 2020-07-14 09:25 0.13 MB
  icon ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane.pdf 2020-07-14 09:25 0.26 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon 1_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane.pdf 2020-08-12 12:38 0.07 MB
  icon zmiana terminu składania ofert_5.pdf 2020-08-12 12:38 0.16 MB
  icon 2_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane.pdf 2020-08-21 08:42 0.07 MB
  icon zmiana terminu składania ofert_6.pdf 2020-08-21 08:42 0.17 MB
  icon 3_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane.pdf 2020-08-26 13:23 0.07 MB
  icon zmiana terminu składania ofert_7.pdf 2020-08-26 13:23 0.32 MB
  icon zmiana terminu składania ofert_8.pdf 2020-09-02 11:32 0.33 MB
  icon 4_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane.pdf 2020-09-02 11:32 0.07 MB
  icon zmiana terminu składania ofert_9.pdf 2020-09-09 14:24 0.17 MB
  icon 5_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane.pdf 2020-09-09 14:24 0.07 MB
  icon zmiana terminu składania ofert_10.-sig-sig.pdf 2020-09-17 11:58 0.22 MB
  icon 6_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane.pdf 2020-09-17 11:58 0.07 MB
  icon 7_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_projekt_wysłane.pdf 2020-09-24 11:11 0.07 MB
  icon zmiana terminu składania ofert_11.pdf 2020-09-24 11:11 0.17 MB
  icon zmiana terminu składania ofert_12.pdf 2020-10-01 11:36 0.33 MB
  icon 8_zmiana ogłoszenia o zamówieniu _wysłane.pdf 2020-10-01 11:36 0.07 MB
  icon zmiana terminu składania ofert_13.pdf 2020-10-08 13:34 0.16 MB
  icon 9_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane.pdf 2020-10-08 13:34 0.07 MB
  icon 10_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane.pdf 2020-10-20 12:48 0.07 MB
  icon zmiana terminu składania ofert_14.pdf 2020-10-20 12:48 0.17 MB
  icon 11_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane.pdf 2020-10-29 11:35 0.07 MB
  icon zmiana terminu składania ofert_15.pdf 2020-10-29 11:35 0.09 MB
  icon zmiana terminu składania ofert_16.pdf 2020-11-05 13:01 0.26 MB
  icon 12_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane.pdf 2020-11-05 13:01 0.07 MB
  icon zmiana terminu składania ofert_17.pdf 2020-11-09 14:15 0.26 MB
  icon 13_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane.pdf 2020-11-09 14:15 0.07 MB
  icon zmiana terminu składania ofert_18.pdf 2020-11-12 15:42 0.27 MB
  icon 14_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane.pdf 2020-11-12 15:42 0.07 MB
  icon zmiana terminu składania ofert_19.pdf 2020-11-16 15:07 0.27 MB
  icon 15_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane.pdf 2020-11-16 15:07 0.07 MB
  icon 16_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane.pdf 2020-11-18 15:45 0.14 MB
  icon SIWZ_Platforma_tekst jednolity_załącznik do pisma z dnia 18.11.2020 r..pdf załącznik do pisma DZA.ZOZ.27.36.2020.20.LK z dnia 18.11.2020 r. 2020-11-18 15:45 0.82 MB
  icon Załącznik nr 4 do Części V SIWZ_SIWZ_Platforma_tekst jednolity_załącznik do pisma z dnia 18.11.2020 r..pdf część zmienionej SIWZ_załącznik do pisma DZA.ZOZ.27.36.2020.20.LK z dnia 18.11.2020 r. 2020-11-18 15:45 0.35 MB
  icon załaczniki do edycji_ tekst jednolity.docx załączniki do edycji zmienionej siwz_dot. pisma DZA.ZOZ.27.36.2020.20.LK z dnia 18.11.2020 r. 2020-11-18 15:45 0.1 MB
  icon zmiana terminu składania ofert_20.pdf Pismo DZA.ZOZ.27.36.2020.20.LK z dnia 18.11.2020 r. w sprawie zmiany treści SIWZ i przekazania tekstu jednolitego SIWZ, oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert 2020-11-18 15:45 0.12 MB
  icon 17_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłane.pdf 2020-12-03 14:22 0.07 MB
  icon odp. na pytania i modyfikacja_21_03.12.2020.pdf 2020-12-03 14:22 1.02 MB
  icon odp. na pytanie_otwarcie ofert_22.pdf 2020-12-15 08:27 0.11 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Zadanie 1 (8.1)- Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg 5 184 000,00 PLN
  Zadanie 2 (8.2)- Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg 5 184 000,00 PLN
  Zadanie 3 (8.3)- Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg 5 184 000,00 PLN
  Zadanie 4 (8.4)- Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg 5 184 000,00 PLN
  Zadanie 5 (8.5)- Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg 5 184 000,00 PLN
  Zadanie 6 (8.6)- Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg 5 184 000,00 PLN
  Zadanie 7 (8.7)- Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 10 000 Mg 5 184 000,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-12-15 16:21 -
  icon Odwołanie 2020-07-27 11:51 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 2 2021-03-18 15:32
  Informacja o wynikach dotyczy części: 4 2021-03-18 15:42
  Informacja o wynikach dotyczy części: 5 2021-03-18 15:56
  Informacja o wynikach dotyczy części: 6, 7 2021-03-18 16:08
  Informacja o wynikach dotyczy części: 3, 1 2021-03-18 15:14

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa