Dostawa materiałów instalacyjnych do wykonania sieci wodociągowej.

 • Numer postępowania DZA.ZOZ.27.25.2020.MS
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  Postępowanie unieważnione

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-06-24 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-06-24 10:30
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-06-12
  Termin zakończenia postępowania:
  2020-07-27

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-06-12 12:39 -
  icon Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane.pdf 2020-06-12 12:39 0.09 MB
  icon Część V SIWZ - Formularz cenowy.pdf 2020-06-12 12:39 0.05 MB
  icon Część V SIWZ - Formularz cenowy.xlsx 2020-06-12 12:39 0.02 MB
  icon załączniki do edycji.doc 2020-06-12 12:39 0.15 MB
  icon SIWZ Platforma.pdf 2020-06-12 12:39 0.41 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane.pdf 2020-06-19 14:03 0.02 MB
  icon odpowiedzi na pytania do treści SIWZ wraz ze zmianą treści SIWZ_19.06.2020_3.pdf 2020-06-19 14:03 5.69 MB
  icon załącznik nr 1 do pisma nr DZA.ZOZ.27.25.2020.3.MS z dnia 19.06.2020 - Zmieniony w CZĘŚCI II SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf 2020-06-19 14:03 0.07 MB
  icon załącznik nr 2 do pisma nr DZA.ZOZ.27.25.2020.3.MS z dnia 19.06.2020 - Zmieniony w CZĘŚCI V SIWZ - Formularz cenowy.xlsx 2020-06-19 14:03 0.02 MB
  icon Ogłoszenie o (nie)udzieleniu zamówienia opublikowane.pdf 2020-07-27 10:02 0.04 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-06-24 15:46 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2020-06-24 10:31 -
  icon Informacja o unieważnieniu postępowania 2020-06-25 14:53 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa