Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku przetwarzania odpadów wielkogabarytowych

 • Numer postępowania DZA.ZOZ.27.6.2020.ŁM
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2020-06-17 11:00 (Pozostało: 14 Dni 3 Godzin 2 Minut)
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-05-13
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-05-13 14:05 -
  icon SIWZ - Platforma.pdf 2020-05-13 14:05 0.45 MB
  icon załączniki do edycji.docx 2020-05-13 14:05 0.08 MB
  icon Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane.pdf 2020-05-13 14:05 0.19 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon odpowiedzi na pytania do treści SIWZ_27.05.2020_2.pdf 2020-05-27 16:21 1.17 MB
  icon Modyfikacja SIWZ_29.05.2020_3.pdf 2020-05-29 16:39 0.41 MB
  icon Zmiana ogłoszenia_wysłane_29.05.2020.pdf 2020-05-29 16:39 0.11 MB
  icon 2_Zmiana ogłoszenia_wysłane_01.06.2020.pdf 2020-06-01 16:10 0.07 MB
  icon odpowiedz na pytanie do treści SIWZ wraz ze zmianą treści SIWZ_01.06.2020_4.pdf 2020-06-01 16:10 2.27 MB
  icon załącznik nr 1 do pisma nr DZA.ZOZ.27.6.2020.4.ŁM z dnia 01.06.2020 - Zmieniony załącznik nr 4 do umowy..docx 2020-06-01 16:10 0.02 MB
  icon załącznik nr 2 do pisma nr DZA.ZOZ.27.6.2020.4.ŁM z dnia 01.06.2020 - Zmienione OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE MIEJSCE PRZETWARZANIA odpadów w zakresie zad. 1 i zad. 2.docx 2020-06-01 16:10 0.06 MB

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa