Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących frakcję nadsitową powstałą w wyniku przesiewania przetworzonych w procesie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01

 • Numer postępowania DZA.ZOZ.27.2.2020.ŁM
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-06-17 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-06-17 10:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-05-13
  Termin zakończenia postępowania:
  2020-09-29
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-05-13 13:03 -
  icon SIWZ - Platforma.pdf 2020-05-13 13:03 0.46 MB
  icon załączniki do edycji.docx 2020-05-13 13:03 0.08 MB
  icon Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane.pdf 2020-05-13 13:03 0.19 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon odpowiedzi na pytania do treści SIWZ_27.05.2020_2.pdf 2020-05-27 15:58 0.55 MB
  icon Zmiana ogłoszenia_wysłane_01.06.2020.pdf 2020-06-01 17:27 0.07 MB
  icon odpowiedź na pytanie do treści SIWZ wraz ze zmianą treści SIWZ_01.06.2020_3.pdf 2020-06-01 17:27 1.94 MB
  icon załącznik nr 1 do pisma nr DZA.ZOZ.27.2.2020.3.ŁM z dnia 01.06.2020 - Zmieniony załącznik nr 4 do umowy..docx 2020-06-01 17:27 0.02 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Zadanie 1 - Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 w planowanej ilości 3 000 Mg. 1 800 000,00 PLN
  Zadanie 2 - Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 w planowanej ilości 2000 Mg 1 200 000,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-06-17 15:23 -
  icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020-08-28 11:20 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2 2020-07-24 17:42

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa