Udzielenie limitu leasingowego w kwocie 7.200.000,00 złotych netto na zakup maszyn i urządzeń

 • Numer postępowania DZA.ZOZ.27.17.2020.KB
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2020-06-18 10:00 (Pozostało: 15 Dni 2 Godzin 21 Minut)
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-05-12
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-05-12 10:13 -
  icon SIWZ_Platforma.pdf 2020-05-12 10:13 0.88 MB
  icon Załacznik nr 3 do SIWZ_ bilans 2017_1.pdf 2020-05-12 10:13 2.86 MB
  icon Załacznik nr 4 do SIWZ_RZiS 2017_1.pdf 2020-05-12 10:13 1.21 MB
  icon Załacznik nr 4 do SIWZ_RZiS 2018_2.pdf 2020-05-12 10:13 1.41 MB
  icon Załacznik nr 6 do SIWZ_ZAŚWIADCZENIE na dzień 13.03.2020 US_1.pdf 2020-05-12 10:13 0.14 MB
  icon Załącznik nr 3 do SIWZ_bilans 2018_2.pdf 2020-05-12 10:13 3.29 MB
  icon Załącznik nr 5 do SIWZ_Opinia bankowa.pdf 2020-05-12 10:13 0.43 MB
  icon Załącznik nr 6 do SIWZ_ZAŚWIADCZENIE na dzień 24.03.2020 - ZUS_2.pdf 2020-05-12 10:13 0.26 MB
  icon Załącznik nr 7 do SIWZ_Aktualny wyciąg z KRS.pdf 2020-05-12 10:13 0.03 MB
  icon ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane.pdf 2020-05-12 10:13 0.13 MB
  icon załaczniki do edycji.docx 2020-05-12 10:13 0.08 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Odpowiedzi na pytania 26.05.2020_7.pdf 2020-05-26 15:10 1.08 MB
  icon Odpowiedzi na pytania 29.05.2020_9.pdf 2020-05-29 17:35 3.41 MB

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa