Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 55 690 Mg

 • Numer postępowania DZA.ZOZ.27.23.2020.LK
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-06-22 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-06-22 10:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-05-12
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-05-12 09:52 -
  icon SIWZ_Platforma.pdf 2020-05-12 09:52 0.72 MB
  icon zał. nr 5 do umowy.pdf 2020-05-12 09:52 0.1 MB
  icon załączniki do edycji.docx 2020-05-12 09:52 0.05 MB
  icon ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane.pdf 2020-05-12 09:52 0.14 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon odp. na pyt. do SIWZ_1_2.pdf 2020-05-20 09:58 0.28 MB
  icon zmiana terminu składania ofert_3_.pdf 2020-05-25 14:13 0.34 MB
  icon ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_termin_wysłane.pdf 2020-05-25 14:17 0.07 MB
  icon odp. na pyt. do SIWZ_2_ i zm. terminu_zm. nr_4.pdf pismo DZA.ZOZ.27.23.2020.4.LK 2020-05-27 12:12 0.85 MB
  icon zał. do pisma DZA.ZOZ.27.23.2020.4.LK - poprawione wzory.docx załączniki do edycji 2020-05-27 12:12 0.03 MB
  icon 2_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_termin_wysłane.pdf 2020-05-27 12:12 0.07 MB
  icon 3_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_termin_wysłane.pdf 2020-06-02 12:24 0.07 MB
  icon 2_zmiana terminu składania ofert_5.pdf 2020-06-02 12:24 0.18 MB
  icon 4_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_zmiana siwz_wysłane.pdf 2020-06-04 14:20 0.09 MB
  icon pismo_zmiana siwz_6.pdf Pismo DZA.ZOZ.27.23.2020.6.LK 2020-06-04 14:20 3.95 MB
  icon SIWZ_Platforma_zmiana_tekst jedn._04.06.2020.pdf załącznik do pisma DZA.ZOZ.27.23.2020.6.LK 2020-06-04 14:20 0.63 MB
  icon zmienione załączniki do edycji_04.06.2020.docx załącznik do pisma DZA.ZOZ.27.23.2020.6.LK 2020-06-04 14:20 0.07 MB
  icon zał. nr 5 do umowy.xlsx załącznik do pisma DZA.ZOZ.27.23.2020.6.LK (załącznik bez zmian) 2020-06-04 14:20 0.03 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 55 690 Mg 44 809 536,96 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-06-22 13:48 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa