Dostawa i serwis sześciu fabrycznie nowych ładowarek kołowych oraz jednej fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego.

 • Numer postępowania DZA.ZOZ.27.12.2020.MS
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-06-04 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-06-04 10:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-04-28
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-04-28 10:35 -
  icon SIWZ_Platforma.pdf 2020-04-28 10:35 1.26 MB
  icon Załączniki edytowalne.docx 2020-04-28 10:35 0.12 MB
  icon Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane.pdf 2020-04-28 10:35 0.15 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Odpowiedź na pytanie i modyfikacja treści SIWZ_2.pdf 2020-05-11 13:09 0.86 MB
  icon Opis Przedmiotu Zamówienia Zadanie 1 Modyfikacja.pdf 2020-05-11 13:10 0.26 MB
  icon Załącznik nr 3 do SIWZ Modyfikacja.pdf 2020-05-11 13:10 0.34 MB
  icon Załącznik nr 3 do SIWZ Modyfikacja.docx 2020-05-11 13:10 0.07 MB
  icon Odpowiedzi na pytania_3.pdf 2020-05-15 14:43 2.89 MB
  icon Odpowiedzi i modyfikacja treści SIWZ 19.05.2020_4.pdf 2020-05-19 15:43 1.58 MB
  icon Opis Przedmiotu Zamówienia Zadanie 1 modyfikacja nr 2 19.05.2020.pdf 2020-05-19 15:43 0.26 MB
  icon Załącznik nr 3 do SIWZ Modyfikacja nr 2 19.05.2020.pdf 2020-05-19 15:43 0.34 MB
  icon Załącznik nr 3 do SIWZ Modyfikacja nr 2 19.05.2020.docx 2020-05-19 15:44 0.07 MB
  icon 1_zmiana ogłoszenia_wysłana.pdf 2020-05-19 15:44 0.07 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Zadanie 1: dostawa i serwis sześciu fabrycznie nowych ładowarek kołowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego. 5 237 340,00 PLN
  Zadanie 2: dostawa serwis jednej fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego. 1 008 600,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-06-04 16:07 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 2 2020-07-14 16:04
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2020-08-10 12:32

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa