Usługa remontu generalnego obmurza ogniotrwałego pieca Krüger’a na podstawie własnego projektu obmurza wraz z dostawą materiałów

 • Numer postępowania DZA.ZOZ.27.10.2020.MS
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2020-05-28 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-04-27
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-04-27 10:53 -
  icon SIWZ_Platforma.pdf 2020-04-27 10:53 0.92 MB
  icon Załączniki do edycji.docx 2020-04-27 10:53 0.07 MB
  icon Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia_Rysunek 1 - Dolna część komory dopalania wraz z nosem.pdf 2020-04-27 10:53 0.46 MB
  icon Załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia_Rysunek 2 - Komora paleniskowa pieca.pdf 2020-04-27 10:53 0.37 MB
  icon Załącznik nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia_Rysunek 3 - Sklepienie pieca (widok z góry).pdf 2020-04-27 10:53 0.41 MB
  icon Załącznik nr 5 do Opisu Przedmiotu Zamówienia_Rysunek 4 - Górna część komory dopalania wraz z przewałem.pdf 2020-04-27 10:53 0.39 MB
  icon Załącznik nr 6 do Opisu Przedmiotu Zamówienia_Rysunek 5 - Rzut całego pieca (widok z boku).png 2020-04-27 10:53 3.77 MB
  icon Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane.pdf 2020-04-27 10:53 0.14 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Usługa remontu generalnego obmurza ogniotrwałego pieca Krüger’a na podstawie własnego projektu obmurza wraz z dostawą materiałów 3 538 710,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-05-28 16:09 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa