Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy

 • Numer postępowania DZA.ZOZ.27.9.2020.LK
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony na 2020-02-28 12:00.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2020-02-28 12:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-02-12
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-02-12 09:17 -
  icon SIWZ_Platforma.pdf 2020-02-12 09:17 0.71 MB
  icon Załacznik nr 5 do Części V SIWZ_Istotne Postanowienia Umowy_Wzór sprawozdania kwartalnego_Platforma.pdf 2020-02-12 09:17 0.05 MB
  icon Załączniki do edycji.docx 2020-02-12 09:17 0.14 MB
  icon ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane.pdf 2020-02-12 09:17 0.34 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-02-25 15:14 -
  icon ogłoszenie o zmianie_terminu_wysłane.pdf 2020-02-20 15:09 0.07 MB
  icon odpowiedzi na pytanie do treści SIWZ_1.pdf 2020-02-20 15:09 1.61 MB
  icon 2_ogłoszenie o zmianie_terminu_wysłane.pdf 2020-02-25 15:04 0.07 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_3.pdf 2020-02-25 15:04 0.17 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Zadanie 1 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z dzielnic Bielany i Żoliborz w maksymalnej planowanej ilości 62 400 Mg 45 714 240,00 PLN
  Zadanie 2 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z dzielnic Białołęka i Targówek w maksymalnej planowanej ilości 91 300 Mg 66 493 440,00 PLN
  Zadanie 3 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z dzielnicy Mokotów w maksymalnej planowanej ilości 90 800 Mg 66 493 440,00 PLN
  Zadanie 4 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z dzielnic Ochota, Ursus i Włochy w maksymalnej planowanej ilości 84 400 Mg 61 298 640,00 PLN
  Zadanie 5 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z dzielnic Praga Północ i Praga Południe w maksymalnej planowanej ilości 119 200 Mg 86 233 680,00 PLN
  Zadanie 6 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z dzielnic Wawer, Wesoła i Rembertów w maksymalnej planowanej ilości 88 600 Mg 64 415 520,00 PLN
  Zadanie 7 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z dzielnicy Śródmieście w maksymalnej planowanej ilości 38 400 Mg 28 051 920,00 PLN
  Zadanie 8 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z dzielnic Ursynów i Wilanów w maksymalnej planowanej ilości 78 400 Mg 57 142 800,00 PLN
  Zadanie 9 - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z dzielnic Bemowo i Wola w maksymalnej planowanej ilości 101 300 Mg 73 766 160,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-02-28 15:21 -
  icon Odwołanie 2020-02-24 15:25 -
  icon Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2020-03-27 16:46 -
  icon Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_zadanie 4 2020-03-27 20:24 -
  icon Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_zadanie 8 2020-04-15 13:26 -
  icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie zadania 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Zamówienie w zakresie zadania 4 zostało unieważnione. 2020-04-29 09:53 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 3, 5, 6, 7, 9 2020-03-27 16:19

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa