Ochrona osób i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.

 • Numer postępowania DZA.ZOZ.27.4.2020.LK
 • Typ postępowania Usługi społeczne
 • Tryb udzielania zamówienia Procedura otwarta

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony na 2020-03-09 11:00.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2020-03-09 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-02-04
  Termin zakończenia postępowania:
  2020-06-02
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-02-04 09:38 -
  icon ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane.pdf 2020-02-04 09:38 0.13 MB
  icon SIWZ_Platforma.pdf 2020-02-04 09:38 0.92 MB
  icon załączniki do edycji.docx 2020-02-04 09:38 0.09 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-02-20 15:38 -
  icon pismo_modyfikacja SIWZ_07.02.2020_2.pdf 2020-02-07 15:18 1.04 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_3.pdf 2020-02-19 15:22 0.4 MB
  icon Zmiana ogłoszenia_wysłane.pdf 2020-02-19 15:22 0.07 MB
  icon odpowiedzi na pytania do treści SIWZ wraz ze zmianą treści SIWZ_4.pdf 2020-02-20 15:38 3.88 MB
  icon załącznik nr 1 do pisma nr DZA.ZOZ.27.4.2020.4.LK z dnia 20.02.2020 r. - ZMIENIONY Załącznik nr 4 do SIWZ.docx 2020-02-20 15:38 0.05 MB
  icon Zmiana ogłoszenia_wysłane_20.02.2020.pdf 2020-02-20 15:38 0.08 MB
  icon sprostowanie Odpowiedzi nr 4 zawartej w piśmie Zamawiającego DZA.ZOZ.27.4.2020.4.LK z dnia 20.02.2020 r_6.pdf 2020-02-21 15:27 0.82 MB
  icon odpowiedź na pytanie do treści SIWZ_27.02.2020.pdf 2020-02-27 11:09 0.44 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Ochrona osób i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. 8 623 480,80 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-03-09 14:51 -
  icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 2020-05-11 11:25 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2020-04-17 13:35

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa