Dostawa odzieży roboczej zimowej i letniej wraz z serwisowaniem, odzieży ochronnej oraz rękawic roboczych dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.

 • Numer postępowania DZA.ZOZ.27.46.2019.ŁM
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony na 2020-02-21 11:00.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2020-02-21 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-12-30
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-12-30 13:38 -
  icon Ogłoszenie_opublikowane.pdf 2019-12-30 13:38 0.18 MB
  icon SIWZ_Platforma.pdf 2019-12-30 13:38 0.78 MB
  icon zał. nr 1 do Opisu_Przedmiotu_Zamówienia.pdf 2019-12-30 13:38 0.03 MB
  icon załączniki do edycji.docx 2019-12-30 13:38 0.13 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-02-05 16:49 -
  icon zmiana ogłoszenia_wysłana.pdf 2020-01-07 17:32 0.07 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_3.pdf 2020-01-07 17:32 0.46 MB
  icon 2_zmiana ogłoszenia_wysłana.pdf 2020-01-13 12:54 0.07 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_4.pdf 2020-01-13 12:54 0.46 MB
  icon 3_zmiana ogłoszenia_wysłana.pdf 2020-01-17 14:21 0.07 MB
  icon Zmiana terminu składania ofert_5.pdf 2020-01-17 14:21 0.46 MB
  icon 4_zmiana ogłoszenia_wysłana.pdf 2020-01-23 09:30 0.08 MB
  icon odpowiedzi na pytania do treści SIWZ wraz ze zmianą treśći SIWZ_6.pdf 2020-01-23 09:30 10.94 MB
  icon odpowiedzi na pytania do treści SIWZ wraz ze zmianą treści SIWZ_7.pdf 2020-01-23 09:30 2.21 MB
  icon 5_zmiana ogłoszenia_wysłana.pdf 2020-02-05 16:49 0.07 MB
  icon pismo nr DZA.ZOZ.27.46.2019.8.ŁM z dnia 05.02.2020 r.- odpowiedzi na pytania do treści SIWZ wraz ze zmianą treści SIWZ_8.pdf 2020-02-05 16:49 2.42 MB
  icon załącznik nr 1 do pisma nr DZA.ZOZ.27.46.2019.8.ŁM z dnia 05.02.2020 r. - ZMIENIONY FORMULARZ CENOWY ZADANIE 1.docx 2020-02-05 16:49 0.07 MB
  icon odpowiedź na pytanie do treści SIWZ_19.02.2020._9docx.pdf 2020-02-19 15:08 0.56 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Zadanie 1 - Dostawa odzieży roboczej zimowej i letniej wraz z serwisowaniem 1 903 940,12 PLN
  Zadanie 2 - Dostawa odzieży ochronnej 264 066,24 PLN
  Zadanie 3 - Dostawa rękawic roboczych. 410 653,34 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-02-21 15:33 -
  icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020-04-27 10:44 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 2 2020-03-12 11:38
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2020-03-19 10:57
  Informacja o wynikach dotyczy części: 3 2020-03-30 21:17

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa