Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie

 • Numer postępowania JRP.27.5.2019.KS
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony na 2020-02-27 12:00.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2020-02-27 12:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-08-14
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-08-14 16:28 -
  icon Cześć_I_SIWZ_-_Intrukcja_dla_Wykonawców.pdf 2019-08-14 16:28 1.13 MB
  icon Część_II_SIWZ_-_Kontrakt.pdf 2019-08-14 16:28 1.45 MB
  icon JEDZ.doc 2019-08-14 16:28 0.19 MB
  icon Załączniki do IDW - wersja edytowalna.docx 2019-08-14 16:28 0.3 MB
  icon PFU_K5_część I.pdf 2019-08-14 16:28 3.79 MB
  icon PFU_K5_część II.pdf 2019-08-14 16:28 1.15 MB
  icon PFU_K5_cz.II Załącznik nr 5 Warunki techniczne przyłączenia ZUSOK do sieci ciepłowniczej.7z 2019-08-14 16:28 2.69 MB
  icon PFU_K5_ cz.II Załącznik nr 4_Ostateczna Decyzja Środowiskowa 1-2017 z dnia 20 stycznia 2017 r.7z 2019-08-14 16:28 1.05 MB
  icon PFU_K5_ cz.II_Załącznik nr 3 Inwentaryzacja zieleni dla Ciepociagu Północnego Zewnętrznego.7z 2019-08-14 16:28 8.38 MB
  icon PFU_K5_cz. II_Załącznik nr 1 Koncepcja s.c.7z 2019-08-14 16:28 88.94 MB
  icon PFU_K5_cz. II_Załącznik nr 2 Opinia geotechniczna dla Ciepłociągu Północnego Zewnetrznego.7z 2019-08-14 16:28 1.34 MB
  icon 2019-08-14-Ogłoszenie opublikowane.pdf 2019-08-14 16:28 0.19 MB
  icon Zal_05_PFU_K5_Projekt_monitoringu_ochr_srod.7z 2019-08-14 16:28 11.16 MB
  icon Zal_01_PFU_K5_dysponowanie.7z 2019-08-14 16:28 13.76 MB
  icon Zal_02_PFU_K5_Mapa.7z 2019-08-14 16:28 8.23 MB
  icon Zal_03_PFU_K5_wypis i wyrys z MPZP.7z 2019-08-14 16:28 6.25 MB
  icon Zal_04_PFU_K5_Dok.hydrogeologiczna.7z 2019-08-14 16:28 37.9 MB
  icon Zal_09_PFU_K5_Zest_urzadz_MPO.7z 2019-08-14 16:28 0.43 MB
  icon Zal_06_PFU_K5_Pozwolenie zintegrowane_NEW.7z 2019-08-14 16:28 11.3 MB
  icon Zal_07_PFU_K5_Inwent_arch_bud.7z 2019-08-14 16:28 28.12 MB
  icon Zal_08_PFU_K5_Pozostale_uzgodnienia_i_projekty.7z 2019-08-14 16:28 141.54 MB
  icon Zal_11_PFU_K5_Wyt_wyk_ppoz.7z 2019-08-14 16:28 20.88 MB
  icon Zal_12_PFU_K5_PUR.7z 2019-08-14 16:28 7.39 MB
  icon Zal_13_PFU_K5_schem_technolog.7z 2019-08-14 16:28 1.4 MB
  icon Zal_20_Podział odpowiedzialności pomiędzy wykonawcami K5 i K6.7z 2019-08-14 16:28 0.35 MB
  icon Zal_15_Wymagania_BIM.7z 2019-08-14 16:28 0.4 MB
  icon Zal_16_PFU_K5_Projekt_badan_odpadow.7z 2019-08-14 16:28 1.58 MB
  icon Zal_17_PFU_K5_Podzial_obowiazkow.7z 2019-08-14 16:28 0.69 MB
  icon Zal_18_PFU_K5_Pomiary_halasu.7z 2019-08-14 16:28 3.73 MB
  icon Zal_19_Wyposazenie_sal_konferencyjnych.7z 2019-08-14 16:28 0.5 MB
  icon Zal_14_PFU_K5_Wytyczne_wykonawcze_branzowe_jednolite.7z.003 2019-08-14 16:28 28.67 MB
  icon Zal_14_PFU_K5_Wytyczne_wykonawcze_branzowe_jednolite.7z.001 2019-08-14 16:28 125.83 MB
  icon Zal_14_PFU_K5_Wytyczne_wykonawcze_branzowe_jednolite.7z.002 2019-08-14 16:28 125.83 MB
  icon Zal_10_PFU_K5_projekt_bud.7z.008 2019-08-14 16:28 125.83 MB
  icon Zal_10_PFU_K5_projekt_bud.7z.001 2019-08-14 16:28 125.83 MB
  icon Zal_10_PFU_K5_projekt_bud.7z.002 2019-08-14 16:28 125.83 MB
  icon Zal_10_PFU_K5_projekt_bud.7z.003 2019-08-14 16:28 125.83 MB
  icon Zal_10_PFU_K5_projekt_bud.7z.004 2019-08-14 16:28 125.83 MB
  icon Zal_10_PFU_K5_projekt_bud.7z.005 2019-08-14 16:28 125.83 MB
  icon Zal_10_PFU_K5_projekt_bud.7z.006 2019-08-14 16:28 125.83 MB
  icon Zal_10_PFU_K5_projekt_bud.7z.007 2019-08-14 16:28 125.83 MB
  icon Zal_10_PFU_K5_projekt_bud.7z.016 2019-08-14 16:28 66.48 MB
  icon Zal_10_PFU_K5_projekt_bud.7z.009 2019-08-14 16:28 125.83 MB
  icon Zal_10_PFU_K5_projekt_bud.7z.010 2019-08-14 16:28 125.83 MB
  icon Zal_10_PFU_K5_projekt_bud.7z.011 2019-08-14 16:28 125.83 MB
  icon Zal_10_PFU_K5_projekt_bud.7z.012 2019-08-14 16:28 125.83 MB
  icon Zal_10_PFU_K5_projekt_bud.7z.013 2019-08-14 16:28 125.83 MB
  icon Zal_10_PFU_K5_projekt_bud.7z.014 2019-08-14 16:28 125.83 MB
  icon Zal_10_PFU_K5_projekt_bud.7z.015 2019-08-14 16:28 125.83 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-12-20 15:31 -
  icon Załączniki do IDW - wersja edytowalna bez hasła.docx 2019-08-26 10:12 0.28 MB
  icon Sprostowanie do ogłoszenia wysłane.pdf 2019-08-26 10:14 0.08 MB
  icon 2019 09 13 Sprostowanie do ogłoszenia przesłane do publikacji.pdf 2019-09-13 13:04 0.07 MB
  icon 2019 10 22 Sprostowanie do ogłoszenia przesłane.pdf 2019-10-22 14:05 0.08 MB
  icon 2019 12 13 Sprostowanie do ogłoszenia przesłane do publikacji.pdf 2019-12-13 08:02 0.07 MB
  icon 2019 12 20 Sprostowanie do ogłoszenia przesłane do publikacji.pdf 2019-12-20 15:25 0.09 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie 1 179 812 064,00 PLN

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa